Vrienden van RSO

VRIENDEN VAN RSO

Donateur 2014 Roosendaals Symfonie Orkest
Ja, ik steun het RSO voor meer muziek in de regio.
Categorie Goud € 50,-
Categorie Zilver € 25,-
Categorie Brons € 10,-

Het RSO streeft ernaar om per jaar minimaal twee concerten te geven. Daarnaast participeert het RSO regelmatig in projecten met b.v. koren en/of andere ensembles
Het RSO vindt het belangrijk om naast het uitvoeren van werken van bekende componisten, ook minder bekende muziek een kans te geven. Het RSO werkt samen met landelijk bekende solisten, maar werkt ook graag samen met solisten uit de regio. Het RSO bestaat uit gevorderde amateurmusici onder leiding van dirigent Martyn Smits.
Wilt u donateur worden dan kunt u onderstaand formulier volledig ingevuld versturen naar het secretariaat.
Secretariaat RSO
p/a Flintdijk 26
4706 JT Roosendaal
U kunt het bedrag overmaken op banknummer: NL 02 RABO 0197387437 t.n.v..v. Stg. RSO Symfonieorkest.

Organisatie: ......................................................
De heer/ mevr. .................................................
Woonplaats:.....................................................
E-mail adres: ....................................................
Tel nr: ..............................................................
Ja, ik wil graag op de hoogte gehouden worden over de concerten en projecten via de nieuwsbrief ( 4/jaar)