Slotmanifestatie

Op 21 september vindt de Slotmanifestatie van het project Rondo(m) Roosendaal plaats in het culturele hart van Roosendaal: Schouwburg De Kring.

Het kleurrijke palet van de culturele en historische rijkdom van onze gemeente wordt hier in klank en beeld gebracht. De kracht van deze middag is gelegen in de samenkomst van verschillende kunstdisciplines. Hierdoor wordt nogmaals bewezen hoeveel talent de gemeente Roosendaal rijk is en dat kunst en cultuur aan de basis liggen van onze samenleving. Tijdens deze middag wordt getoond, dat kunst en cultuur op een symbolische manier heel belangrijke waarden in onze samenleving vertegenwoordigen, namelijk die van diepe verbondenheid door gedeelde geschiedenis.

Leden van de Roosendaalse filmclub ERSA hebben tijdens de concerten op locatie films gemaakt. Tijdens de slotmanifestatie zullen de nieuw gecomponeerde werken vergezeld worden van deze films. Zo wordt recht gedaan aan de bijzonderheid en historische waarde van die plaats. Iedere locatie staat namelijk symbool voor iets groters. De betekenis van de historisch markante plekken in de zes kernen van de gemeente Roosendaal heeft een reikwijdte die verder gaat dan alleen de plek zelf. De plaatsen zijn ons gedeelde culturele erfgoed. Het zijn ónze verhalen. Verhalen en anekdotes van boeren, burgers en buitenlui, van notabelen en edellieden, van overlevenden en gesneuvelden, verhalen in impressies, gemaakt door kunstenaars...

Het zijn díe verhalen die altijd verteld moeten blijven worden, want ze zijn het bindmiddel in onze samenleving. Zij hebben Roosendaal als het ware geboetseerd tot hoe het nu is en de inwoners van die gemeente gemaakt tot wie ze zijn.

Naast videokunst in de zaal zal er van een aantal kunstenaars in de Rabobank Galerie een tentoonstelling zijn van schilderkunst en beeldende kunst die gemaakt en/of getoond is tijdens de concerten op locatie. Schilderen en beeldhouwen zijn kunstuitingen om de werkelijkheid symbolisch weer te geven, beantwoordend aan de realiteit of met fantasie. Het vastleggen van het tijdelijke
voor de eeuwigheid ondersteunt bij de burgers de herinnering aan lang vervlogen tijden en het prikkelt de toekomstige inwoners van de gemeente Roosendaal om er eens bij stil te staan hoe het er vroeger in hun woonplaats aan toe ging.

Welbeschouwd wordt de Slotmanifestatie dus een kunstzinnig rendez-vous van instrumentale en vocale muziek, dans, poëzie, schilderkunst, beeldende kunst, videokunst en performance kunst. Het multidisciplinaire karakter hiervan symboliseert natuurlijk de diversiteit in mensen uit Roosendaal, Nispen, Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten!

Maar laten we eerlijk zijn, eigenlijk staat deze veelkleurige ontmoeting natuurlijk voor het verlangen naar genegenheid en verbondenheid tussen alle mensen... een utopie of toekomstmuziek?