Oorlogsmonument Moerstraten, 31 augustus

Tijdens de bevrijding eind oktober 1944 werd er in Moerstraten zwaar gevochten. De kerk liep flinke schade op en het meest historische gebouw van het dorp, uitspanning en dorpshuis ‘De Kapel’, werd zo zwaar beschadigd dat het nooit meer werd herbouwd.

Daarmee verdween een historisch pand dat tot 1810 had gediend als gemeentehuis. Tot dat moment was Moerstraten nog een zelfstandige gemeente.
Het dorp begon na de Tweede Wereldoorlog al snel aan de wederopbouw, maar de negen Canadezen die gesneuveld waren, werden niet vergeten. Ze kregen een voorlopige rustplaats langs de Moerstraatsebaan en werden later overgebracht naar de Canadese begraafplaats bij Bergen op Zoom.

Al snel ontstond in Moerstraten het plan om een waardig monument te maken voor de bevrijders. Theologiestudent C. van Bavel bedacht een plan om een collecte te houden en direct kreeg hij medewerking en werd er met de collectebus rondgegaan. Op de hoek van de Luienhoekweg en de Moerstraatsebaan kreeg het comité de beschikking over een stukje grond en de firma Mion uit Bergen op Zoom vervaardigde het monument.

Op weg naar het monument in 1945Op zondag 26 augustus 1945 vertrok na een kerkdienst in de provisorisch herstelde Theresiakerk een stoet bewoners en militairen naar de plaats waar het monument officieel werd onthuld. Dat
ging gepaard met wat woordjes, het zingen van het Wilhelmus en het leggen van kransen.

 

 

OorlogsmonumentHet monument in Moerstraten was het eerste oorlogsmonument in Nederland. Inmiddels wordt het onderhoud verzorgd door kinderen van de basisschool die op deze manier helpen om de herinnering aan deze minder prettige tijd in stand te houden.

In het kader van het concert op deze plaats past het natuurlijk om een minuut stilte in acht te nemen en even terug te denken aan de jonge mensen die hun leven gaven, ver weg van huis, om onze vrijheid te waarborgen.

TEKST: RENÉ HERMANS