Doelstellingen van dit project

Zes concerten, veelal in de buitenlucht, met nieuw gecomponeerde muziek die vertelt over historisch belangrijke plaatsen in de gemeente Roosendaal.

Dat was het idee van Martyn Smits, de dirigent van het Roosendaals Symfonie Orkest en initiator van het project Rondo(m) Roosendaal. Hij zag het voor zich: een groots samengaan van verschillende kunstvormen als muziek, dans, beeldende kunst, poëzie, performance kunst en de samenwerking van lokale organisaties en muziekverenigingen, kunstenaars en scholen in de zes kernen van de gemeente Roosendaal, met als verbindend middelpunt het RSO. En dan, als klap op de vuurpijl een afsluiting van deze cyclus door alle deelnemers met een concert in het culturele hart van de Roosendaalse gemeente, Schouwburg De Kring.

Mensen die hetzelfde denken over de waarde van kunst en cultuur voor onze samenleving en de handen ineenslaan, kunnen heel veel op cultureel vlak bereiken. Het contact tussen Martyn met het RSO-bestuur enerzijds en stichting ROOS anderzijds heeft geresulteerd in dit unieke project, dat gaat over verbinden. Het trekt verbindingslijnen tussen verschillende disciplines, organisaties, mensen en ook tussen de kernen van de gemeente Roosendaal.

In Rondo(m) Roosendaal heeft muziek een bredere betekenis dan muziek alleen. De composities belichten een authentiek element van iedere kern en brengen zo het vroegere dorp in herinnering. Daarbij worden de muzikale uitvoeringen opgeluisterd door expressies van andere kunstvormen, die het unieke van de vroegere dorpen mede tot uitdrukking brengen. Anders bezien vormen de gevarieerde kunstuitingen de schakels die de dorpskernen juist aaneen rijgen tot een groter geheel, de gemeente Roosendaal.
Kortom, dit project stijgt over de grenzen van één kunstdiscipline heen, over de grenzen van één dorpskern heen! Dit project gaat over het verbinden van mensen die kunst een warm hart toedragen.

Het project Rondo(m) Roosendaal is een cultuurestafette voor het Symfonieorkest. Het Roosendaals Symfonie Orkest zal in de zes kernen van de gemeente Roosendaal op locatie spelen. Het gaat naar de Roosendaalse begraafplaats, in Nispen naar het bruggetje waar vroeger de Turfvaart de Watermolenbeek kruiste, naar de Kasteelweide in Wouw, de beeldentuin van Leon Vermunt in Wouwse Plantage, het multifunctionele kerkgebouw in Heerle met zijn prachtige glas-in-loodramen en naar Moerstraten, waar het oudste oorlogsmonument van Nederland staat. In allerlei kunstuitingen wordt een verhaal over deze locaties verteld. Het publiek, de muzikanten en alle overige deelnemers delen hun eigen geschiedenis met elkaar.
Door de muziek en de andere kunstvormen komen deze plaatsen opnieuw tot leven.

Zes componisten van het Fontys Conservatorium in Tilburg hebben zich ter plekke door de sfeer van de locatie, maar vooral door de achterliggende historie en verhalen laten inspireren. Met deze impressies in het achterhoofd hebben zij nieuwe muziekstukken gecomponeerd, die het Roosendaals Symfonie Orkest in samenwerking met plaatselijke muziekverenigingen op locatie vertolkt.