Voorwoord

VOORWOORD

 

Met genoegen heb ik gehoor gegeven aan het verzoek om in deze brochure een kort woordje tot u te richten.

Want het project ‘Rondo(m) Roosendaal’ is een bijzonder cultureel project dat dit jaar in onze gemeente gaat plaatsvinden en waarvoor ik graag uw aandacht vraag.

Het bijzondere van het project is dat het plaatsvindt op 6 verschillende locaties en tijdstippen in onze gemeente, in elke kern één uitvoering.

Daarbij is gezocht naar bijzondere vormen van culturele samenwerking en naar speciale locaties.

De basis hierbij wordt gevormd door het Roosendaals Symfonie Orkest.

Voor iedere locatie en uitvoering is een muziekwerk gecomponeerd dat de sfeer en historie van de locatie weergeeft.

En daarmee ook de ziel van Roosendaal blootlegt.

Het project zal afgerond worden met een slotmanifestatie op zondag 21 september 2014 in schouwburg De Kring.

In deze brochure vindt u uitvoerige informatie over dit project.

Het idee voor dit project komt overigens uit de koker van Martyn Smits, dirigent van het Roosendaals Symfonie Orkest en componist en docent muziektheorie aan het conservatorium van Tilburg.

Daarmee bewijst hij opnieuw te beschikken over een groot arsenaal aan creatieve ideeën en ook in staat te zijn om dat in de praktijk uit te voeren.

Eerdere projecten van zijn hand waren onder meer: ‘Orgel Meets’, ‘Fingal Revisited’ en een project voor basisscholen waarbij kennis gemaakt werd met de Johannes Passion.

Burgemeester van Roosendaal

Ik wens u heel veel (luister)plezier toe bij de verschillende uitvoeringen en de organisatie heel veel succes bij de voorbereidingen.

Het belooft heel bijzonder te worden.

 

De burgemeester van Roosendaal,

 

mr. J.M.L. Niederer