Nieuws

Van 25 mei t/m 21 september wordt het project "Rondo(m) Roosendaal" uitgevoerd.
Inhoud:
"Rondo(m) Roosendaal" wil de verhalen die samenhangen met een bijzondere locatie in elke kern, vatten in zes nieuw te componeren muziekstukken.
Een drietal studenten van de compositieopleiding van het Conservatorium in Tilburg is uitgenodigd om zich op de locaties te laten inspireren tot het schrijven van een nieuw muziekstuk.
Ook de hun begeleidende docenten zullen een nieuwe compositie voor hun rekening nemen. De ziel van Roosendaal en zijn dorpen wordt hiermee vastgelegd voor de toekomst.
De spil binnen het project "Rondo(m) Roosendaal" is het Roosendaals Symfonie Orkest. Initiatiefnemer Martyn Smits, dirigent van het RSO, maar ook componist en docent muziektheorie op het conservatorium, zal zelf ook een stuk voor zijn rekening nemen.
Het bijzondere van het project is dat de componisten niet alleen geïnspireerd worden door de locaties, maar dat de nieuwe stukken ook op deze locaties door het orkest worden uitgevoerd.
Het RSO zal daarbij nieuwe paden bewandelen. Het wordt iets heel anders dan de geijkte optredens in concertzalen. Voor het orkest een mooie uitdaging.

Verbinding:
De componisten zullen zich ook laten inspireren door de wisselwerking met andere kunstvormen. Op elke locatie wordt namelijk een of meer kunstenaars gevraagd zijn of haar visie op die plaats te verbeelden, te verwoorden, te verfilmen, enz. De wederzijdse inspiratie zal een verbinding brengen tussen de kunstdisciplines. Het is aan de componist om de locatie en de ontstane verbinding te "verklanken". Elk van de zes concerten is daardoor uniek in vorm, sfeer, grootte van de opzet, betrokken disciplines etc.

Verbinding ontstaat ook door het combineren van beroepsmusici en amateurs, jong en oud, ervaren en beginner. Ook de verbinding van de dorpskernen met de Roosendaalse kern is nadrukkelijk een doelstelling van het project. Een andere doelstelling is dat, nadat het concert is uitgevoerd, er iets duurzaams aan de locatie is toegevoegd. Tastbaar, zoals een blijvend kunstwerk, maar ook een niet zo tastbaar, zoals de vorming van nieuwe gemeenschapszin.

Concreet:
In het totaal gaat het om zes concerten plus een slotconcert op 21 september in Schouwburg de Kring. Dit laatste concert is de grote finale, waarbij het publiek niet alleen alle composities nog eenmaal te horen krijgt, maar waarbij ook de gelegenheid wordt geboden alle kunstenaars te ontmoeten en hun kunstwerken te ervaren. Het thema "verbinding" zal tijdens dit slotconcert in alles herkenbaar zijn.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
Johan Henken, secretaris RSO
0165-556631/ 06-51380470
johan.henken@planet.nl