Dirigent

Martyn Smits

Martyn Smits

Het veelkleurige palet van het muzikale landschap is iets wat me de laatste jaren heel erg heeft geïnspireerd. Ik heb het geluk gehad om in heel veel verschillende contexten met muziek en kunst bezig te zijn. Dat heeft ertoe geleid, dat ik mezelf op zeer veel verschillende gebieden heb kunnen bekwamen: in het uitvoeren als organist of dirigent, in het onderwijs als docent of ontwikkelaar, als programmeur, organisator of ontwerper van traditionele en vernieuwende concerten en performances, als lecturer voor verschillende soorten publiek, als componist of arrangeur voor verschillende bezettingen.

Een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste doel voor mij is dat ik probeer mensen te inspireren, mensen aan elkaar te binden. Ik zet me vooral in om creativiteit en inspiratie bij mezelf en anderen bloot te leggen. Ik zoek naar mogelijkheden om mezelf en anderen verder te laten gaan dan de pure objectieve werkelijkheid. Juist in het onbenoembare gebied van inspiratie, creativiteit en ervaring voel ik me het beste thuis.

Momenteel ben ik werkzaam als hoofd van Fontys Conservatorium. Deze managementfunctie combineer ik met een drietal coördinerende taken: coördinator van het Researchprogramma in de Master of Music, coördinator van de Theorieafdeling van het conservatorium en coördinator van de kerngroep Vernieuwde Bachelor. Daarnaast doceer ik Beschouwing & Reflectie op muziek en Muziekfilosofie. Als dirigent sta ik momenteel voor het Roosendaals Symfonie Orkest en het gemengd koor SacraMusica. Ook geef ik lezingen in Schouwburg de Kring en ben ik lid van het bestuur van de Dutch-Flemish Society for Music Theory.

Ik studeerde klassiek orgel, kerkmuziek en muziektheorie aan het Conservatorium Tilburg. Daarnaast heb ik een Researchmaster Muziektheorie aan de Universiteit en het Conservatorium van Amsterdam behaald. Momenteel studeer ik filosofie aan de Universiteit van Antwerpen.